Breathfulness als oplossing voor hyperventilatie symptomen

Breathfulness als uiterste effectieve oplossing voor hyperventilatie symptomen

Hyperventilatie symptomen: ontregeling van de ademhaling

Hyperventilatie symptomen en een optimale ademhaling. Als je hyperventileert, adem je verkeerd. Er wordt te veel zuurstof via je longen naar het bloed gebracht. Je lichaam reageert hierop door zich te beschermen tegen deze grote instroom van zuurstof, door onder andere een sterke vernauwing van de bloedvaten. Hierdoor komt er minder overtollig zuurstof bij de organen en weefsels terecht. Dit om te voorkomen dat de organen en weefsels te veel zuurstofrijk bloed krijgen. Het gevolg van de vernauwing is hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen. Er ontstaat daarnaast een verhoogde productie van melkzuur. De de spieren raken vermoeid en door een lagere magnesium- en calciumgehalte kunnen de spieren verkrampen. Tevens heeft dit alles invloed op de prikkeloverdracht via de zenuwen.

Vroeger ging men er vanuit dat bij alle hyperventilatieaanvallen (hyperventilatie symptomen) sprake was van een tekort aan kooldioxide (door het hoge zuurstofgehalte). Vandaar dat men werkte met het plastic zakje voor mond en neus te houden, zodat de uitgeademde kooldioxide weer werd ingeademd in plaats van zuurstofrijke lucht, waardoor de verhouding zuurstofkooldioxide weer normaal werd. Tegenwoordig weet men dat dit niet altijd klopt. Als een hyperventilatieaanval voortkomt uit paniek kan er zelfs sprake zijn van een teveel aan kooldioxide.

Hyperventilatie is geen ziekte, maar een signaal van je lichaam dat jou kenbaar wil maken dat het anders moet. Teveel stress in je, namelijk angst om je leven in eigen hand te nemen en houden, zorgt ervoor dat je bewustzijn zich vernauwt. Dat uit zich in beperkt ademen. De emotie overheerst, je ademhaling gaat weg uit je buik en je je laat leiden door de emotie. Op dat moment adem je alleen nog maar hoog in je borst en ontstaat er een disbalans tussen je in- en uitademing. Je wordt duizelig, krijgt nog meer gevoelens van angst en paniek. Je raakt de controle kwijt.

 

Aanpak hyperventilatie symptomen: praktisch en in de kern

Breathfulness als oplossing voor hyperventilatie symptomen

Praktisch

Op het moment dat je spanning of angst voelt opkomen, ga dan met je aandacht naar je ademhaling en leg een hand op je buik. Door je hand op je buik te leggen geef je lichaam het signaal om daar naar toe te ademen – je stimuleert de buikademhaling. Adem in vier tellen in en adem in vier tellen uit – je houdt daarmee je ademhaling in balans.

Door met je aandacht naar je ademhaling te gaan onderbreek je het piekeren/de angstgedachten en door het positief controleren (beheersen) van je ademhaling kom je tot rust.

Door geloof in jezelf en geloof dat je je ademhaling kan beheersen zal bewust ademen ervoor zorgen dat je nooit in de toestand van hyperventilatie komt. Als je vanuit je buik blijft ademen en balans houdt tussen je in- en uitademing, kun je de verkeerde aansturing van je ademhaling voorkomen.

Buikademhalingsoefening

Een eenvoudige oefening om je buikademhaling te versterken.

De oefening bestaat uit twee delen. Het eerste deel doe je ’s avonds voordat je gaat slapen en het tweede deel voordat je ’s morgens opstaat. Leg tijdens de oefening je handen op je onderbuik (het gebied onder je navel).

Eerste deel: ga voordat je in bed stapt om te gaan slapen naast je bed staan en adem diep in (diepe buikademhaling). Herhaal dit zoveel maal als voor jou goed voelt, tot een maximum van twintig. Misschien lukt dit de eerste keer al, maar wees niet teleurgesteld als je daar een aantal dagen voor nodig hebt.

Ga daarna op je bed liggen en adem nogmaals diep in (wederom een diepe buikademhaling). Herhaal dit evenveel keer als je het deed toen je naast je bed stond.

Tweede deel: voordat je opstaat, ga je eerst opnieuw bewust diep inademen, dus wederom de diepe buikademhaling. Ook weer in hetzelfde aantal als de avond daarvoor.

Daarna sta je op en herhaal je hetzelfde aantal diepe buikademhalingen. Daarmee is de oefening afgerond.

Aanpak hyperventilatie In de kern

De werkelijke oorzaak is een emotie (bij hyperventilatie is dat vaak de emotie angst) die de aansturing van de ademhaling ontregelt. De emotie komt voort uit een nog niet of onvoldoende verwerkte gebeurtenis. Een Breathfulnesscoach begeleidt je tijdens een consult om via het harmoniserend ademen deze oorzaak ’te neutraliseren’ (van emotionele lading te ontdoen). Het harmoniserend ademen is de ademhalingstechniek die binnen Breathfulness toegepast wordt, waardoor je voortaan anders reageert in soortgelijke situaties van stress en niet meer in een aanval van hyperventilatie terechtkomt. Lees hieronder meer over het harmoniserend ademen. Met andere woorden: de programmering van je mind door je eerdere ervaringen is verdwenen, waardoor dit niet meer leidt tot een stresssignaal aan je hersenen en een daaruit voortkomende ontregelde ademhaling. De situatie is dan definitief omgedraaid. In plaats dat in zo’n situatie de ademhaling jou overneemt, blijf jij nu in staat om de ademhaling te beheersen.

Een voorbeeld van stress op het werk

Na een drietal consulten met Breathfulness harmoniserend ademen ging mijn cliënt, ik zal haar Lies noemen, veel meer vanuit haar eigen kracht om met de vele stress op haar werk: ze neemt het nu veel meer waar dat haar baas chaotisch, hij commandeert op onverwachte momenten onverwachte opdrachten en eist dan directe opvolging, in plaats dat ze het direct persoonlijk neemt. Ze kan hem nu feedback geven als hij opnieuw commandeert hoe ze iets moet doen, terwijl zij haar werkinhoud wel goed onder de knie heeft. Wat haar voorheen veel stress gaf, haar boos, verdrietig en soms angstig maakte, ervaart ze niet meer. Ze voelt zich volwaardig en krachtig om met haar baas ’te sparren’ in plaats van zichzelf klein en onderdanig maken. Ze durft nu goed voor zichzelf op te komen en gaat niet meer als een jojo ging ze méé in zijn wisselende energievelden. Ze is zich nu wel bewust van haar eigen kracht en capaciteiten. Klik hier >> om nog meer te lezen over hyperventilatie en chronische hyperventilatie.

Extra: Info over Breathfulness harmoniserend ademen

De wijze waarop je met processen en gebeurtenissen in je leven omgaat hebben invloed op je lichaam én op je ademhaling. Wanneer levensenergie niet vrij kan stromen, wanneer je jezelf gaat aanpassen of wanneer je bepaalde situaties en gebeurtenissen niet kunt verwerken en bewust of onbewust gaat onderdrukken, beïnvloedt dit ook je ademhaling. Deze gaat zich beperken en aanpassen en je in- en uitademing wordt gespannen. Wanneer er door een beperkte inademing minder levensenergie in je lichaam komt en door een gespannen uitademing minder losgelaten wordt, zal je vermoeider worden en zwaarder aanvoelen. Je zal ook steeds minder energie en kracht hebben om je adempatroon te veranderen. Harmoniserend ademen brengt meer levensenergie in je lichaam en de bewustwording waar spanning aanwezig is neemt toe. Door aanwezig te kunnen blijven bij de spanning en tegelijkertijd te kunnen ademen, komt er ontspanning en kan de levensenergie weer stromen.

Alles is energie en ook ieder mens heeft zijn eigen unieke energieveld. Dit kan door de jaren heen, door onverwerkte ervaringen en conditioneringen, steeds lager geworden zijn, waardoor emoties en beperkende en oordelende gedachten over jezelf en anderen in je energieveld aanwezig blijven. Als je eigen energie lager wordt, ga je ook soortgelijke energieën aantrekken vanuit je omgeving en kom je in een vicieuze cirkel terecht. Je krijgt dan de bevestiging van je eigen gedachten, waardoor je kunt zeggen zie je wel… en het patroon blijft zich herhalen.

Harmonie

Harmoniserend ademen richt zich op de harmonie in jezelf hervinden. Je leert vanuit liefde en zachtheid naar jezelf kijken en te omarmen wat zich aandient. Niet door hier hard voor te werken of er doorheen te moeten, maar door liefdevol en in contact met jezelf mee te gaan en te vertrouwen op de ademstroom. Hierdoor kan eerder vastgezette, onderdrukte energie weer vrij stromen en de harmonie in je lichaam herstelt zich. Het harmoniserend ademen …

  • creëert bewustwording en door de begeleiding van een Breathfulnesscoach worden beperkende adempatronen herkend en doorbroken;
  • heeft de kracht om de bewustwording te integreren, zodat je deze kunt toepassen in je dagelijks leven;
  • geeft door de analyse van je ademhaling een diepgaande bewustwording over je leven wat effectief kan zijn op alle levensgebieden.

Lees hier meer over het harmoniserend ademen.

Aanvraag consult

 

Anti-spam verificatie