Stress verminderen met Breathfulness

Stress verminderen: Breathfulness als uiterste effectieve oplossing

Een voorbeeld van stress verminderen uit de praktijk van een Breathfulnesscoach. Een dame, ik zal haar Lies noemen, heeft veel stress op haar werk: ze vindt haar baas chaotisch, hij commandeert op onverwachte momenten onverwachte opdrachten en eist dan directe opvolging. Of commandeert hoe ze iets moet doen, terwijl zij haar werkinhoud wel goed onder de knie heeft. Zijn humeur is onvoorspelbaar. Dit alles geeft haar enorme stress, maakt haar boos, verdrietig en soms angstig.

Wat in ons gesprek opviel wat dat Lies niet goed durfde opkomen voor zichzelf. Als een jojo ging ze méé in zijn wisselende energievelden. Ze was zich wel bewust van haar eigen kracht en capaciteiten, maar tegenover hem – in zijn nabijheid –  durfde ze het niet op te nemen voor zichzelf. Zoals bijvoorbeeld haar eigen werkritme volgen, haar manier om de zaken één voor één af te handelen vol te houden. Ze kwam bij me om aan die stress – die haar vaak bijna letterlijk de adem afsneed – iets te doen.

Uit het gesprek kwam ook naar voor dat ze al stress had vanaf het moment dat haar baas in de ochtend op de werkvloer verscheen. Ze was afwachtend: ‘hoe zal hij vandaag gezind zijn? wat ga ik straks weer over me heen krijgen van hem?’ Zo’n afwachtende houding maakte haar heel kwetsbaar. Haar eigen energieveld was als het ware ‘leeg’: geen zelf, geen zelfbekrachtiging, geen zelfliefde. En in een leeg vat kan van alles binnen.

Stress op het werk

Ik leerde haar hoe ze haar eigen energieveld kon bekrachtigen door het – vóór ze op haar werk aankwam – te vullen met zelfwaardering, zelfrespect, zelfvertrouwen. Hoe sterker ze daarin staat, hoe minder andermans ‘troep’ in haar energieveld binnenstroomt. Ze kan dan beter gaan zien: mijn baas is nu in chaos, maar ik ben ik mijn kracht en ik behoud mijn rust. Ze zei ook: als mijn baas binnenkomt, schiet ik al in stress.

Ik leerde haar te onderzoeken: Wat geeft er jou stress? Bekijk eens van seconde tot seconde het gebeuren als je baas verschijnt:

  • Het feit dat je baas binnenkomt op kantoor – geeft dit stress?
  • Welke gedachten komen er in je op als je hem ziet?
  • Op welk moment begint de stress?
Breathfulness om stress effectief te verminderen

Even stilte. Ze zei: Ach ja, dat is het! Niet het feit dat hij daar staat geeft me stress, maar wat ik over hem dénk, dat geeft me stress! Dit was een hele openbaring voor haar!

Ik vroeg: Als je afwachtend bent ‘hoe gaat mijn baas zijn vandaag?’ in wiens kamp ligt de bal dan? Hoe afhankelijk stel je je dan op?
Lies: De bal ligt in zijn kamp, ik onderga zijn gedrag.
Ik: Hoe zou het zijn als de bal in jouw kamp ligt?
Lies: Dan ik zou me sterker voelen, niet zo kwetsbaar. Maar hij is toch mijn baas?

Ik zei haar: Hoe zou het voor je zijn als je bijvoorbeeld zou denken als: ik zie mijn baas binnenkomen, en ik zie dat hij weer in overdrive is. De persoon die ik zie is in chaos – dat kan gebeuren dat iemand in chaos is – maar ik zelf hoef niet méé te gaan in die chaos. Ik blijf rustig bij mezelf en ik zend een rustgevende gedachte naar mijn baas”

Verandering

Ze antwoordde: Dat voelt anders. In plaats van leeg, afwachtend en manipuleerbaar te zijn op haar werk, zag Lies nu duidelijk in dat ze haar eigen kracht kon bewaren, en dat ze haar eigen mooie energie kon bewaren en doorgeven op haar werk. Enige dagen later vertelde ze het volgende:

Ik was net op mijn werk, ik had mijn jas nog niet uitgedaan, of mijn baas stond al naast me. Lies, kom eens mee, dit en dit moet nú direct gebeuren! Ik antwoordde: Baas, ik ga eerst mijn jas uitdoen, en als ik straks aan mijn bureau zit, dan kunnen we dit overleggen. Baas: Neen, nu direct moet dit aangepakt en opgelost worden! Neen baas. Nu niet. Ik moet mijn jas nog uitdoen en als ik aan de bureau zit heb ik daar tijd voor. (Lies voegt eraan toe; ik voelde me wel heel zelfzeker op dat moment)

Baas loopt grommend weg. Lies zit aan haar bureau te werken en het eerstvolgende uur: geen baas te horen of te zien. Een uur later komt haar baas ‘poeslief’ vragen aan Lies om een en ander te bespreken en uit te werken!!

Breathfulness, harmoniserend ademen en stress

Dit is een leerrijk waar gebeurd feit. Doordat Lies liefdevol en respectvol voor zichzelf opkwam, diende ze haar eigen groei en bracht ze haar baas een deel rust. Haar eigen rustige vastberadenheid had het eerstvolgend uur blijkbaar ook bij hem een energieverschuiving teweeg gebracht. Hij was rustiger en zachter geworden. Voordeel voor beiden. Mooi!

Oude verwonding

Het was ook geen toeval dat Lies zulk een baas trof. Ze had nog iets te helen op het vlak van ‘man met dominant gedrag’. Ik vroeg haar, tijdens een sessie harmoniserend ademen Lies, lijkt je baas in enig opzicht op je vader of op je moeder?

Lies: Neen. Een 2-tal minuten later: Ja, toch wel! Op mijn vader, in dominant gedrag. Mijn vader was erg dominant. Als kind mocht ik nooit bij andere kindjes gaan spelen en andere kinderen mochten nooit bij ons komen spelen. Ik vond dit altijd heel spijtig, maar er was niets tegen in te brengen.

Als kind had ze opgeslagen ‘er is niets tegen mannelijke dominantie in te brengen – wat ik voel en waar ik naar verlang kan toch niet gebeuren’. Nu bij deze baas functioneerde ze nog vanuit dit patroon ‘dit is mijn baas en ik kan en ik mag hier niets tegen inbrengen’.

Nu kwam ze tot inzicht dat ze niet meer in die onderdanige energie hoefde te blijven zitten. Ze was volwassen en ze mócht en kón nu op een zelfbewuste manier voor haar eigen kracht en waarden opkomen.

Dit is een mooi voorbeeld uit de praktijk waarin het leerrijke energie en spel Leven ons dient in bewustwording. Alles, alles wat op onze weg komt dient tot onze kracht en ziele- en zelfontplooiing!! De boodschappen zien en verstaan is zo boeiend!!!

Aanvraag consult

 

Anti-spam verificatie